CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Hôn nhân và khiết tịnh"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi." (Mt 5,28)

Lạy Chúa  Giê-su, Chúa đã ban cho con sống đời chồng vợ, sinh con cái để có người thờ phượng Chúa. Xin giúp con trung tín trong bậc vợ chồng, thủy chung với bạn đời của con đến hơi thở cuối cùng, dù việc ấy sức người không làm được. Amen.

Không có nhận xét nào: