CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Hoàn toàn nên một


"Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một." (Ga 17,23)

Không có nhận xét nào: