CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Con yêu mến Thầy

 

"Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17)

Không có nhận xét nào: