CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất "Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. (Cv 13,32-33)

Từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu Phục Sinh nhiều lần hiện ra với các môn đệ, với cả Phaolô trên đường Đa-mát để ban đức tin, củng cố lòng tin của các ông, ban Thánh Thần và sai các ông hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Là Kitô hữu, kế tục sự nghiệp của Thầy Giêsu, của các môn đệ, hôm nay tôi cũng có trách nhiệm loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho những người sống chung quanh tôi, đặc biệt những người chưa biết Chúa, hoặc cố tình chối bỏ Người.
Nhớ lại Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã từng nhắn nhủ Ban Truyền Giáo: “Chúng ta không chỉ lý thuyết truyền giáo bằng cách chăm chăm chú chú đọc kinh, học hỏi trong nhà thờ, vì nơi ấy chỉ có người Công Giáo, nhưng chúng ta cần sống chứng nhân giữa xã hội, trong môi trường sống của mình, nơi ấy có nhiều lương dân chưa biết Chúa. Họ nhìn cung cách sống Kitô của chúng ta, chấp nhận cách sống của chúng ta dễ dàng hơn vì “người ta không cần thầy dạy mà chỉ cần chứng nhân”, và rồi Chúa sẽ làm việc”. 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trước tiên, điều con cần kiên vững đó là tin Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết để mang lại sự sống đời đời cho con và cho bất cứ ai tìm kiếm, tin vào Ngài. Kế đến, con phải là chứng nhân loan báo Tin Mừng Ngài đã phục sinh cho anh em con mà không hãi sợ điều chi, mạnh dạn phó thác lên Ngài. Rồi, ngày vinh thắng của Chúa sẽ đến, ngày muôn dân thiên hạ đầu phục trước nhan Ngài trong ngày sau hết của họ, trong ngày tận cùng của trái đất này. Xin giúp con kiên vững theo Ngài, lạy Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: