CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Thế gian ghét Ki-tô hữu vì đã ghét Chúa Giêsu.
 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước (Ga 15,18)

Thế gian là ai, là quyền lực nào? Thưa thế gian là những quyền lực chống lại Thiên Chúa, như ma quỉ và tay sai của nó. Sách Công Vụ Tông Đồ và Lịch Sử Giáo Hội đã phơi bày biết bao cuộc  bách hại đạo Chúa do quyền lực này gây ra. Kitô hữu là người tin Chúa, theo Chúa Giêsu, dĩ nhiên phải chấp nhận thực tế này để đồng hình đồng dạng với Thầy Giêsu hòng mang ơn cứu độ đến cho muôn dân thiên hạ. Kitô hữu chính hiệu không bao giờ thỏa hiệp với ma quỷ và bè lũ theo chúng để làm kẻ phản nghịch, làm Giuđa Ítcariốt bán Chúa.
Tôi lắng nghe Chúa Giêsu diễn giải thêm:

"Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em." (Ga 15,19)


Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại vinh hiển, xin giúp con kiên vững theo Chúa đến cùng đời con, và quyết tâm sống chứng nhân giữa đời về tình thương cứu độ của Chúa, dẫu có khó khăn trở ngại, xin giúp con nhớ lời giáo huấn của Ngài hôm nay để luôn biết ngước nhìn lên Chúa, xin ơn trợ lực vì thân con mỏng giòn, hồn con yếu đuối. Amen.

Không có nhận xét nào: