CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Đón tiếp và được tiếp đón

"Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy,               
 và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." (Ga 13,20)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con thực thi lời Chúa dạy. Với vai trò người được sai đi, người được chọn vào một vị trí trong cộng đoàn, xin giúp con dấn thân phục vụ với lòng mến dẫu con có bị đối xử bất công, vì học trò không hơn Thầy, chính Chúa cũng đã bị đối xử bất công và đã chịu treo thập giá. Với vai trò người tiếp đón, xin giúp con mở lòng tiếp đón những ai Chúa gửi đến từ các vị mục tử đến những người thừa hành các ngài để con luôn được sống trong Ngài và trong Chúa Cha. Amen.

                                                             15/5/2014
                                                                 PVL

Không có nhận xét nào: