CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Nỗi buồn trở thành niềm vui


Thầy bảo thật anh em: "Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui." (Ga 16,20)

Không có nhận xét nào: