CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Cộng Đoàn Xóm Giáo 5 Yêu Quý Hai Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR và Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR


Ảnh minh họa chiều Thứ Năm 23.5.2019


 


Cụ Nguyễn Văn Viện 88 tuổi chúc hai cha CHÂN CỨNG LÁ MỀM. Cụ nói đi nói lại không phải là đá mềm mà là LÁ MỀM. Rồi cụ còn nói, xóm giáo 5 chúng con rất buồn vì TỪ NAY LỘC LỚN LỘC NHỎ ĐỀU ĐI RA KHỎI XÓM GIÁO CHÚNG CON!
.
Ảnh từ FB Anh Trần
https://www.facebook.com/profile.php?id=1403614847&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD4_eXztsIsZfyfjQ9Y5JttWBxk8t36aa18wD7mtjFzCkh0vEu92o2uatqV3dDSGeyjsg92-qHgn0yV&hc_ref=ARSPVxRyoY4h843RpezVYtYLsy-x50mLdJd5cpAicEU6WoxDmqsZO0lYIKieD0EFYiAKhông có nhận xét nào: