CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Trọng tâm kiến thức Nhạc Lý sau 6 buổi học*Học viên có thể tham khảo trước để biết trọng tâm kiến thức Nhạc Lý sau 6 buổi học trải dài trong 6 tuần sẽ đạt được là gì ?

KIỂM TRA NHẠC LÝ
KHÓA 6 TUẦN  – 26.6.2018 – 31.7.2018
ô
CÂU HỎI:
          Bạn tự chọn một bài Thánh Ca, dựa trên bài Thánh Ca đó, bạn trả lời những câu hỏi sau đây:
1.     Chỉ số nhịp của bài Thánh Ca. Giải thích.
2.     Hình nốt nhạc được sử dụng trong bài Thánh Ca. So sánh trường độ giữa chúng với nhau.
3.     Âm thể chính của bài Thánh Ca.
4.     Âm giai dựa trên âm thể chính của bài Thánh Ca.
5.     Âm giai tương ứng với âm giai ở câu 4.
6.     Âm vực của bài Thánh Ca (từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất).
7.     Minh họa các loại quãng nhạc tiêu biểu trong bài Thánh Ca.
8.     Trình bày 2 bộ hóa biểu thăng (#), giáng (b) sau khóa Sol trên khuông nhạc.
9.     Viết 3 hợp âm trên 3 bậc chính (hợp âm 3 nốt nhạc chồng lên nhau) thuộc âm giai của bài Thánh Ca. 
10.         Cảm nghĩ của bạn sau khi tham dự khóa học.

*Mỗi câu 1 điểm.

Không có nhận xét nào: