CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A (20/08/2017) (Mt 15,21-28)


Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến! Đức tin là một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhưng cũng là một hành trình không dễ, vì biển đời nhiều sóng gió. Với tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời cầu nguyện:

1/ “Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện”. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục trong Hội Thánh đang gặp những thử thách cam go, được vững tin vào Cha, để các ngài sẽ gieo trồng hạt giống đức tin vào cánh đồng thế giới.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ “Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người”. Xin cho các Ki-tô hữu biết tận hưởng ơn Cha, nhẫn nại trong khi tìm kiếm Ngài, hầu xứng đáng hưởng hạnh phúc, vì họ đã được kêu gọi để thừa hưởng ân sủng nơi lòng thương xót Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!

3/ “Này bà, bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được như vậy”. Xin cho các bà mẹ Công giáo một lòng tin vững mạnh, để như người phụ nữ Ca-na-an, các bà sẽ nên máng chuyển ơn, phao cứu sống, giúp con cái khỏi đắm chìm trong đam mê thế tục mà xã hội đang lôi kéo vào vòng trụy lạc.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

4/ “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được đức tin mạnh mẽ, biết kiên trì cầu nguyện, chân thành dâng lên Cha những ưu tư của mình và của xã hội, để Ngài trợ giúp và đưa chúng ta đến với Cha là nguồn sống thật, như người phụ nữ Ca-na-an.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      
Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha! Tình yêu tín thác của người mẹ thật chai lì trước những lời từ chối của Con Cha. Xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn trước những thử thách, cam go của cuộc đời, để tiến đến tình yêu hiệp thông với Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: