CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A (06/08/2017) CHÚA HIỂN DUNG (Mt 17,1-9)


Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến! Chúa Hiển Dung để củng cố lòng tin cho các môn đệ. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin:

1/ Trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Ki-tô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho Hội Thánh đang trên đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá, và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Hiện nay, thế giới tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, nhưng con người lại đang bị tổn thương về mọi mặt tinh thần lẫn thể xác: thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, chiến tranh, quyền con người không được tôn trọng… Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho những ai đang gặp thử thách một niềm tin yêu và hy vọng vào lòng thương xót của Cha để vui sống.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!

3/ Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc, mà thái độ của Thánh Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điểu hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho tất cả mọi người đều tìm được hạnh phúc đích thực trong đời sống riêng tư của mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

4/ Thiên Chúa là Cha nhân từ đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Đức Giê-su Ki-tô, và được nghe tiếng Cha phán dạy phải vâng nghe lời Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết mãi mãi vâng phục Người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      
Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha! Đức Giê-su Ki-tô Con Cha đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Xin cũng ban cho chúng con một niềm tin sắt đá để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố phũ phàng của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: