CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN “A” 2.7.2017 (Mt 10,37-42)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Muốn dấn thân theo Đức Giê-su, người Ki-tô hữu phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Người. Với quyết tâm bước theo Chúa đến cùng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1/ Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của người Ki-tô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe lời giáo huấn của Hội Thánh, để nhờ đó mà đức tin ngày càng trưởng thành hơn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2/ Đời sống thường ngày cho ta thấy, có một số người chỉ thích sống an nhàn, chỉ lo hưởng thụ mà ngại hy sinh gian khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lúc nào cũng có nhiều người quảng đại, sẵn sàng phục vụ những thành phần bất hạnh nhất của xã hội.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3/ Tận tình giúp đỡ những ai đang gặp hoạn nạn, những nạn nhân của thiên tai, những người mắc bệnh nan y, những người mất hết niềm hy vọng để vui sống, là nghĩa vụ của các Ki-tô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa, biết cố gắng thực hiện lời dạy của Thánh Phao-lô: “Vui với người vui và khóc cùng người khóc”.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4/ Hết lòng nâng đỡ và chân thành cộng tác với các mục tử trong sinh hoạt của giáo xứ, là trách nhiệm của mỗi Ki-tô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết rộng rãi giúp đỡ, và tích cực cộng tác với các Linh mục trong việc mục vụ thường ngày.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trải qua con đường đau khổ  mới bước vào vinh quang. Xin cho chúng con hiểu rằng: Nếu muốn được chia sẻ vinh quang thiên quốc với Chúa, chúng con cũng phải đi qua con đường thập giá, con đường đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ, nhưng chính là con đường dẫn đưa đến sự sống bất diệt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời…Amen.

Không có nhận xét nào: