CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

BÀI PHÁT BIỂU MỪNG BỔN MẠNG CHA BỀ TRÊN CHÁNH XỨ TÔMA TRẦN QUỐC HÙNG CSsR 3.7.2017-         Kính thưa Cha Bề Trên Chánh Xứ
-         Kính thưa Quí Cha  đồng tế
-         Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa
Trong dư âm Tam Nhật Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và vĩnh khấn, Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục, hôm nay chúng con lại được quây quần bên Cha Bề Trên Chánh Xứ mừng kính vị Thánh duy nhất, đã được mời đụng tay vào ngực Chúa Giê su mà thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Đó là Thánh Tôma Tông đồ. Cùng với Hội Đồng Mục Vụ các cấp, các Đoàn thể và Cộng đoàn hiện diện, trân trọng chào mừng Quí Cha, và trân trọng chào mừng bổn mạng Cha Bề Trên Chánh Xứ  mến yêu, Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ Tôma Phạm Huy Lãm, Cha Phụ tá Xóm 2 + 7 Tôma Trương Đình Sơn.
Kính thưa Cha Bề Trên Chánh Xứ
Thánh Tôma Tông đồ sau khi được Chúa thương cách riêng, đã đem mạng sống mình để minh chứng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ trần gian. Phần chúng con, những người được kêu gọi để cộng tác với Cha Bề Trên Chánh Xứ, với Ban Quản Xứ, chúng con xin hứa sẽ tích cực cộng tác và thi hành dưới sự chỉ đạo của Quí Cha trong việc thờ phượng Thiên Chúa, tôn vinh Mẹ Maria, phục vụ tha nhân, để mọi người khi đến tham dự sinh hoạt tại Giáo Xứ mang danh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này nhận ra đây là nơi, là chốn mình đến để tuyên xưng, thực hành và loan truyền đức tin.
“Giang sơn gánh nặng cả hai vai” với Cha Bề Trên Chánh Xứ là Nhà Dòng Sàigòn và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Bề Trên Chánh Xứ cũng như Quí Cha trong Ban Quản Xứ là trụ cột vững vàng, chúng con tin và xác tín Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu ngày càng thăng tiến, phát triển bền vững, ơn của Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tuôn đổ trên mọi con cái.
Trong tâm tình mừng vui, con xin kính chào và kính chúc Quí Cha, Quí Cộng đoàn, cách riêng Cha Bề Trên Chánh Xứ, Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ, Cha Phụ tá Xóm 2 + 7 sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng phúc của Thiên Chúa và được muôn muôn ơn cần thiết.
Sau đây, trọng kính Cha Bề Trên Chánh Xứ, Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ, Cha Phụ tá Xóm 2 + 7 nhận bó hoa tươi thắm biểu lộ lòng trọng kính, hiếu thảo, biết ơn của Cộng đoàn chúng con nhân ngày bổn mạng.

Xin Quí Cha vui lòng đón nhận.

Không có nhận xét nào: