CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 21/05/2017Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa      là phương thế tốt nhất để bày tỏ lòng yêu mến Người. Với tâm tình   mến yêu luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1/ Hội Thánh là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha và các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh, trở nên những chứng tá về sự hiện diện của Thiên Chúa Tình Yêu.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ “Anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin cho các Ki-tô hữu biết mở rộng lòng đón nhận Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật, để được trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, chiếu sáng cho thế gian đầy tăm tối.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”. Chúng ta cùng cầu xin cho các bạn trẻ ý thức và gìn giữ đức trong sạch trong mọi tương quan yêu thương, trân trọng lối sống lành mạnh, đạo đức theo tinh thần Ki-tô giáo.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Thiên đàng ở trong tâm hồn những ai tuân giữ giới răn Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta siêng năng đến tôn thờ và sống thân mật với Chúa Giê-su Thánh Thể đang ngự trong tâm hồn mình, nơi chúng ta múc lấy nguồn an bình và yêu thương để thực hiện giới răn Chúa.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha Chí Thánh, theo như lời hứa của Con Một Cha, xin thương ban cho chúng con Thánh Thần của Cha, để Người đổi mới mọi sự trong ngoài chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng với danh xưng là Ki-tô hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.

Không có nhận xét nào: