CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Hiệp thông cầu nguyện cho 2 Cụ Đaminh


25.5.2017
Ảnh: Hiệp thông cầu nguyện cho 2 Cụ Đaminh (thân nhân của Trưởng Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn) nhân ngày giỗ.
Không có nhận xét nào: