CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ / NĂM PHỤNG VỤ A (9/4/2017) (Mt 26,14-27)


Lời mở: Chủ tế (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Hôm nay Phụng Vụ tung hô Đức Giê-su khải hoàn vào Thành Giê-ru-sa-lem, đồng thời mời gọi ta bước theo Người trên con đường Thập Giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ với Đức Giê-su, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vị Cha chung của chúng con, được tràn đầy ơn thánh Cha để hướng dẫn Hội Thánh vượt qua mọi thử thách, gian nan.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ Lạy Cha, chiến tranh, hận thù vẫn tràn lan trên khắp thế giới. Nguyện xin Cha thay lòng đổi dạ con người trên trái đất hôm nay để mọi người biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con    
3/ Lạy Cha, Thánh Anphongsô đã nói: “Tuần Thánh là tuần tình yêu”. Nguyện xin Cha cho chúng con biết đem hết tâm tình để sống những ngày thánh này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho mầu nhiệm Thập Giá là mầu nhiệm của tình thương, luôn sống động trong tâm hồn chúng con để trong cuộc sống hằng ngày, chúng con biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và cố gắng để không trở nên thánh giá cho những người chung quanh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
Lời kết: Chủ tế (Tùy nghi)

Lạy Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha thương đoái nhận những ý nguyện trên đây cũng như những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: