CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ TƯ LỄ TRO 1/3/2017Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Hôm nay, tất cả chúng ta cùng ăn chay hãm mình và bước vào mùa sám hối tội lỗi, thanh tẩy tâm hồn, đổi mới đời sống để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Trong tinh thần sám hối của mùa Chay, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin:
 1/ Khi lên xức tro, người Ki-tô hữu được mời gọi: “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh, biết ăn năn thống hối để được Cha thứ tha, và nhờ Đức Ki-tô    mà được hòa giải với Cha là Đấng hay thương xót.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2  Hiện tình trong thế giới ngày nay cho thấy nạn kỳ thị chủng tộc, khủng bố   chiến tranh vẫn còn rất trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết thực tình yêu thương nhau, không kỳ thị thiên tư, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Trong cuộc sống thường ngày, biết bao người phải chết vì đói, vì bệnh không thuốc uống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người khá giả, biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh đang sống chung quanh mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 4/ Thành tâm sám hối sống lời Cha dạy, và thực thi bác ái, là những việc làm mà mỗi Ki-tô hữu cần trung thành thực hiện suốt mùa Chay này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết nỗ lực thực hiện những đòi hỏi   quan trọng này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)
Lạy Cha, Cha nhân từ đối với ai khiêm tốn, và tha thứ cho kẻ biết ăn năn. Nay chúng con nhận biết mình hèn yếu tội lỗi và đang hết lòng sám hối. Xin Cha thương tha thứ tội lỗi cho chúng con và ban ơn giúp chúng con sống trọn vẹn tình thần khắc khổ của mùa Chay, nhờ đó mà nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.


Không có nhận xét nào: