CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Xóm Giáo 7 Tạ Ơn Tất Niên 19.01.2017


Thánh lễ tạ ơn Tất Niên Xóm Giáo 7 được cử hành tại Nguyện Đường Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giê-su vào Đền Thánh thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn lúc 18 giờ 30 ngày 19.01.2017.
Chủ  tế: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng
Giảng lễ:  Cha Tô-ma Trương Đình Sơn.
Đồng tế: Cha Phao-lô Trần Hữu Dũng – Cha Đaminh Nguyễn Văn Phương – Cha Giuse Hồ Đắc Tâm
Hiện diện: Cộng đoàn Xóm 7 và khách mời.

Sau Thánh lễ là Tiệc Liên Hoan.

Hình ảnh minh họa:

GIA ĐÌNH SÁM HỐI NÊU GƯƠNG SÁNG
GIÁO XỨ LOAN TRUYỀN SỐNG PHÚC ÂMĐọc Lời Chúa


Hát Đáp Ca


Đọc Lời Chúa


Cha Tô-ma Trương Đình Sơn công bố Tin Mừng và Giảng lễ


Dâng của lễ

Hiệp lễ (Rước lễ) và chúc bình an cho trẻ em

Trang trí trước Bàn ThờCha Chánh Xứ GX.ĐMHCG.SG


Tấm lòng Dân Chúa đối với Mục TửTrưởng Xóm Giáo 7 (đứng)

Phép lành cuối lễ
Phu nhân Trưởng Xóm

Âm thầm phục vụ


Tất Niên Hiệp Thông
Không có nhận xét nào: