CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Tạ ơn Tất niên Xóm Giáo 3 (18.01.2017)


Thánh lễ tạ ơn Tất Niên Xóm Giáo 3 được cử hành tại Nguyện Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn lúc 18 giờ 30 ngày 18.01.2017.
Chủ  tế và giảng lễ: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng
Đồng tế:  Cha Đặc Trách Phê-rô Đỗ Minh Trí.
Hiện diện: Cộng đoàn Phụng Vụ và khách mời.

Hình ảnh minh họa:


Đọc Lời Chúa

Cha Chánh Xứ công bố Tin Mừng và giảng lễ

Đọc Lời nguyện cộng đoàn

Dâng của lễ


Ca đoàn Xóm 3
Ông Cố Gia-cô-bê Lê Viết Phán, Trưởng Xóm 3

Phép lành cuối lễBÀI HÁT CHỦ ĐỀ
Xin Click chuột vào hàng dưới đây:


Không có nhận xét nào: