CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Xóm Giáo 6 Tạ Ơn Tất Niên 20.01.2017


Thánh lễ tạ ơn Tất Niên Xóm Giáo 6 do  Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng Chủ  tế và Giảng lễ lúc  18 giờ 30 ngày 20.01.2017 tại Nguyện Đường Đức Mẹ Lên Trời thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn.
Đồng tế: Cha GB. Nguyễn Bình Định – Cha GB. Lê Thanh Hải
Hiện diện: Cộng đoàn Xóm 6 và khách mời.


Hình ảnh minh họa:

ÂN LỘC NHÀ CHÚA CHÚNG CON TẬN HƯỞNG
LỘC THÁNH ĐỀN NGÀI LẠI ĐƯỢC ĐẦY DƯKhông có nhận xét nào: