CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “A” 08/01/2017VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Phú Nhơn Pleiky, Giáo Phận KonTum, điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế, cách đây gần 50 năm, Quí Linh mục và Quí Thầy đã đến rao giảng Tin Mừng, hiện nay do Cha Giuse Trương Văn Minh – Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách với số giáo dân khoảng 5.000 người, trong đó 2/3 là người J’RAI.
Đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận KonTum, Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn, cách riêng Dòng Chúa Cứu Thế.
Trong tâm tình truyền giáo, giúp Giáo Xứ Phú Nhơn xây dựng Nhà Thờ, hầu giúp cho cộng đoàn có nơi thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện.
Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 7/1 và Chúa Nhật 8/1/2017.
2/ Chiều tối hôm nay Chúa Nhật 08/01/2017, lúc 18 giờ 30 có buổi họp phụ huynh các em ghi danh học Lớp Giáo lý Vỡ lòng, địa điểm Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ.
Lưu ý:
Sau Thánh lễ 5 giờ chiều Chúa Nhật không đọc thông báo (mục 2).
     3/ Thứ Bảy 14/01/2017, Lễ Kính Chân Phước Phêrô Donders (Phêrô Đồng Được) Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời cộng đoàn tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho ông bà anh chị em, cách riêng quí ông bà rộng lòng giúp xây dựng Nhà Thờ Giáo điểm Truyền giáo Phú Nhơn Pleiky.
Đồng thời xin Quí phụ huynh đi họp đầy đủ và đúng giờ.

VPGX

Không có nhận xét nào: