CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Một Công Hai Việc
Theo lịch trình của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xóm giáo, Đức Mẹ Truyền Tin đã tổ chức thánh lễ TẠ ƠN TẤT NIÊN vào ngày 13/1/2017, là Rằm Tháng Chạp Năm Bính Thân
Đúng 18 giờ 30 Cha Tôma Bề Trên Chánh Xứ đã cử hành thánh lễ với hai Cha phụ trách xóm 5. Để phân biệt, Xóm đã mạn phép rĩ tai nhau: Lộc lớn-Lộc nhỏ. Có được một Lộc thì đã mừng, hôm nay lại có hai Lộc. Nhân dịp hiếm có này, Ban Điều Hành Xóm 5 đã tổ chức Mừng Thọ 33 cụ gồm  24 cụ bà và 9 cụ ông. Niên trưởng của xóm là một cụ bà, sinh nãm 1925. Tính ra, cụ đã đi qua 92 mùa xuân. Vì lý do khách quan, các cụ không hiện diện đầy đủ.
Cùng hiệp dâng thánh lễ Tất Niên, có ông Chủ tịch Ban Thường Vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý cụ mừng thọ, đông đảo bà con trong xóm giáo, đặc biệt ca đoàn, có nhiều thành viên lạ mà quen, trang phục đẹp đã cùng dâng lên nhiều thánh ca tạ ơn Thiên Chúa và Vinh tụng Mẹ Maria đã gìn giữ Xóm giáo 5 qua một năm hồn xác an lành.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, ông phó xóm Anrê chúc Tết quý Cha và cộng đoàn. Nhiều tràng pháo ta đã ngắt quảng lời chúc tết. Cha chủ tế đáp từ, chúc tết mọi người hiện diện và các tín hữu xa vắng. Sau khi nhận phép lành cuối năm, quí Cha và Ban Điều Hành đã trao tận tay quí cụ quà Mừng Thọ, rất hợp ý với quí cụ. Đây là lần thứ hai trong Xóm giáo, có thánh lễ Một Công Hai Việc, tạ ơn Tất Niên và Mừng Thọ. Lần đầu, năm 2015, Mừng Thọ các cụ cao niên kể cả các cụ bên lương. Mong sao Tết Mậu Tuất cũng có như năm nay.Vui thật là vui!                                                                                          G.B Nguyễn Văn Viện 

Không có nhận xét nào: