CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Thư Mời Ban Truyền Giáo Hạt Tân Định 27.11.2016


14 giờ 00 Chúa Nhật 27.11.2016 tại Giáo Xứ Bùi Phát.
Thuyết tình: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Phụ Tá TGP.SG
Không có nhận xét nào: