CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN “C” 13/11/2016 (Cập nhật mục số 4)VPGX trân trọng thông báo:
1/ Chúa Nhật hôm nay Lễ Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Ca Đoàn Giáo Xứ, Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 17 giờ.

2/ Thứ Ba 15/11/2016, lúc 18 giờ không có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót.

3/ Chúa Nhật 20/11/2016 Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ Trọng.
Hôm nay cũng là bổn mạng của Xứ Đoàn Kitô Vua. Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 15 giờ 30.
Đồng thời sau Thánh lễ Thiếu nhi có cuộc rước kiệu Đức Giêsu Kitô Vua chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện.

4/ Giáo Xứ sẽ tổ chức:
a)   Thánh Lễ Mừng Hôi Phối cho các đôi vợ chồng trong Giáo Xứ đã kết hôn được 25 năm, 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm và 50 năm trở lên.
Thánh lễ đồng tế trọng thể cử hành lúc 18 giờ Thứ Sáu Lễ Thánh Gia 30/12/2016.
b)       Thánh Lễ Mừng Thọ cho Quí Cụ trong Giáo Xứ độ tuổi từ 70 trở lên lúc 17 giờ Chúa Nhật Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01/2017.
  * Thời gian và nơi đăng ký: Từ ngày ra thông báo này đến hết Chúa Nhật 04/12/2016 tại Ban Điều Hành các Xóm Giáo.
      Xin quí cộng đoàn tham dự.

                                                                                                                          VPGX

Không có nhận xét nào: