CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Sắc Màu Nô-en sáng 18.11.2016 tại Nhà Sách ĐMHCG.SG

18.11.2016
Ảnh chụp vào thời điểm đang chưng bày, chưa tiếp đón khách hàng.
Không có nhận xét nào: