CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Ngày đầu tiên 25.11.2016
25.11.2016

Hôm nay 25.11.2016 là ngày đầu tiên Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khởi động Chuẩn Bị Đại Lễ Giáng Sinh 2016. Mỗi Xóm Giáo đóng góp 02 nhân lực, có mặt lúc 7 giờ 30 sáng, liên hệ với Thầy Hoàng phụ trách công trình.

Vài hình ảnh minh họa chụp lúc 10 giờ 45 cùng ngày:Ông Chánh, Trưởng Xóm Giáo 1

Ông Trọng, Trưởng Xóm Giáo 7


Ông Sáng, Xóm 5

Ông Sơn, Xóm 5Ông Tiến, nhân viên bảo vệ Thánh Đường.

Không có nhận xét nào: