CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C 30/10/2016 Lc 19,1-10
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                         

Anh chị em thân mến!
Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất. Tin tưởng vào lòng yêu thương trung thành của Ngài, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.

1/ Chúng ta hãy cầu xin Cha cho các vị Chủ chăn luôn thể hiện khuôn mặt nhân ái và từ bi của Cha, để mọi người nhận biết Cha giàu lòng thương xót.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Chúng ta hãy cầu xin Cha cho các quốc gia biết tôn trọng lẫn nhau, để mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Nhân tháng 11, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời, Hội Thánh mời gọi người Ki-tô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Chúng ta hãy cầu xin Cha thương tha thứ mọi lỗi lầm, để họ được hưởng vinh quang Cha muôn đời.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Chúng ta hãy cầu xin Cha cho tất cả chúng ta biết tôn trọng và yêu thuơng nhau, để nhờ đó “danh Cha cả sáng và Nước Cha trị đến” trong gia đình và cộng đoàn chúng ta.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Cha, Cha luôn lắng nghe và nhậm lời những ai thành tâm kêu cầu Cha, chúng con tin rằng cha sẽ ban cho chúng con được như chúng con mong đợi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: