CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Xóm Giáo 5 GX.ĐMHCG.SG được mùa 5.9.2016


6.9.2016
Tại Nguyện Đường Xóm Giáo 5 thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn, lúc 18 giờ ngày Thứ Hai 5.9.2016, Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR đã ban Bí tích rửa tội - thêm sức cho 5 tân tòng, đồng thời thêm sức cho 2 Ki-tô hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội từ lâu.
Sau nghi thức ban bí tích là Thánh lễ.
Hiệp thông tham dự có người đỡ đầu, thân quyến, bạn hữu cùng cộng đoàn phụng vụ có thói quen dự lễ tại Nguyện Đường.

Hình ảnh minh họa 2 phần:
Phần I: Nghi thức cử hành bí tích + Thánh lễ.


Bí tích Thêm Sức làm tăng trưởng và đào sâu ơn Bí tích Thánh Tẩy :
- Giúp chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử gọi Thiên Chúa là Cha (Rm 8,15).
- Giúp kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn.
- Gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta.
- Giúp liên kết trọn vẹn với Hội Thánh hơn.
- Giúp làm chứng cho Chúa Kitô.
Bí tích Thêm Sức ghi một ấn tích thiêng liêng của Chúa Thánh Thần không thể tảy xóa nên chỉ chịu một lần (dấu ấn trưởng thành).

Phần II: Tiệc mừng rửa tội + thêm sức của Bà Maria Phạm Thị Nga cùng thân quyến bên chồng và bạn hữu


Không có nhận xét nào: