CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nô CSsR ban Bí tích rửa tội, thêm sức và Chủ sự Thánh lễ tại Xóm Giáo 5 ngày 5.9.2016

Chụp ảnh lưu niệm sau Thánh lễ

7.9.2016
Ngày 5.9.2016 Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nô CSsR ban Bí tích rửa tội, thêm sức và Chủ sự Thánh lễ tại Xóm Giáo 5  thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn.

Phóng sự ảnh: Nhiếp ảnh gia Tăng Quang TrọngẤn tín bí tích làm gì cho ta?
Ấn tín Bí Tích ghi dấu trên ta để ta trở nên phần tử của Giáo Hội, ban cho ta khả năng lãnh nhận các bí tích khác và thông phần vào đời sống của Giáo Hội.

Mời xem thêm:


Không có nhận xét nào: