CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Thăm Cụ GB. Nguyễn Văn Viện 5.9.2016


5.9.2016
Chân Thiện Mỹ ghé thăm Cụ Gioanbaotixita Nguyễn Văn Viện 85 tuổi khoảng 30 phút từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 15 . Con của Cụ mở cổng, Chân Thiện Mỹ vào đến sau lưng Cụ nhưng Cụ say sưa đọc sách báo không hề biết. Chân Thiện Mỹ bèn cảm hứng "chộp" ngay 2 ảnh thể hiện Cụ say sưa tìm kiếm Sự Khôn Ngoan - Ơn Khôn Ngoan Thiên Chúa ban cho con người, cho người Ki-tô hữu, đặc biệt cho người cao tuổi như Cụ GB đây.

Với ý tưởng chủ đề về KHÔN NGOAN do Chân Thiện Mỹ gợi ý, Cụ GB.tặng những câu sau đây:

1/ HƠN MỘT NGÀY
   HAY MỘT CHƯỚC
HAY > < DỞ
CHƯỚC = MƯU MÔ, TÍNH TOÁN.

2/ BẢY MƯƠI HỌC BẢY MƯƠI MỐT

3/ HỌC HỎI KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

4/ TRƯỞNG NHẤT TUẾ VI HUYNH

                     THẬP TUẾ VI PHỤ

LỚN HƠN MỘT TUỔI LÀ ANH

LỚN HƠN MƯỜI TUỔI THÌ LÀM CHA (MẸ)

Chân Thiện Mỹ chân thành cảm ơn Cụ đã bằng cách nào đó, giúp Chân Thiện Mỹ khôn ngoan hơn ngày hôm qua! Xin Thiên Chúa ban cho Cụ niềm vui, sức khỏe tuổi già.Không có nhận xét nào: