CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Thánh lễ đầu tiên cũng là Thánh lễ cuối cùng của Cụ GB. Huỳnh Kim Quang 22.8.2016

22.8.2016
Hôm nay Thứ Hai 22.8.2016 Lễ Nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3, lúc 6 giờ, Cụ GB. Huỳnh Kim Quang tham dự Thánh lễ lần đầu cũng như lần cuối do Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR chủ tế, giảng lễ. Hiệp thông tham dự có tang quyến, cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt cộng đoàn Xóm Giáo 5.
Sau phần nghi thức tiễn biệt, Cụ GB. Nguyễn Văn Viện, người anh thiêng liêng của Cụ GB. Huỳnh Kim Quang đã có lời thay mặt tang quyến cảm ơn Cha chủ tế cùng cộng đoàn đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cụ GB. Huỳnh Kim Quang sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên Cõi Hằng Sống.
Nghi thức hỏa táng tại Bình Hưng Hòa cũng do Cha Tô-ma A-qui-nô chủ sự.

Vài hình ảnh minh họa.Lược trích:
Ông Gioanbaotixita được gọi vào làm vườn nho của Chúa khi tuổi đã xế chiều. Tuy nhiên ông rất mừng và yên tâm tin vào tình thương của Chúa, dù đã đến trễ nhưng vẫn được Chúa trả công bằng người đến sớm. Niềm tin của ông đã được thể hiện rất rõ nét: Sáng ngày 22.8.2016 cũng là ngày 20.7 Bính Thân, Cha Chủ tế Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR đã mở đường cho ông vào làm vườn nho của Chúa (trích bài phát biểu của Cụ GB. Nguyễn Văn Viện, 85 tuổi)Mời xem lại Thánh lễ tại gia ở đây

SỰ SỐNG THAY ĐỔI MA KHÔNG MẤT ĐI


Không có nhận xét nào: