CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THÁNH ANPHONGSÔ (01/08/2016)
LỜI MỜI (Chủ tế): Hôm nay, Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cùng với Dòng Chúa Cứu Thế long trọng mừng lễ Thánh Anphongsô, Đấng lập Dòng Chúa Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta hãy thành tâm dâng những lời cầu xin Chúa Cha nhân từ:

1/ Rao giảng Tin Mừng là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Ki-tô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Cha cho Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng Giám Mục Phao-lô, Đức Cha Cosma Chủ tế Thánh lễ được sức khỏe dồi dào, sáng suốt,      dẫn dắt dân Cha, hầu cho mọi người nhận biết ánh sáng Tin Mừng.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Mừng lễ Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha cho Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, cách riêng tại Việt Nam luôn trung thành với sứ mạng Loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ,    đặc biệt cho những con người bị bỏ rơi hơn cả trong xã hội hôm nay.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Noi gương Thánh Tổ phụ Anphongsô, Ngài từ bỏ mọi sự để trung thành        tiếp bước theo Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Cha luôn giữ gìn, soi sáng quý Linh mục, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, để các ngài luôn sống  khó nghèo, đơn sơ và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận.

Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Thánh Anphongsô đã dạy: “Cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo. Ai cầu nguyện thì được cứu, ai không cầu nguyện sẽ bị hư mất.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa Cha cho mọi người trong Cộng đoàn Giáo xứ luôn ý thức giá trị của việc cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh ngõ hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu ơn cứu rỗi cho con người.

Chúng con nguyện xin Cha! 


LỜI KẾT (Chủ tế): Lạy Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chăm sóc chúng con, xin thương nhận những ước nguyện của cộng đoàn dâng lên Cha, và ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Thánh Anphongsô, sống ngày càng xứng đáng là con cái Cha.Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: