CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Xin Chúa thương xót Cụ Bà Maria 8.7.20169.7.2016
Nguyện xin Chúa ban cho Cụ Bà Maria (Xóm Giáo 2- GX.ĐMHCG.SG) được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.


Không có nhận xét nào: