CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN “C” 31/7/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Hai 01/8/2016
v Buổi sáng:
-         6 giờ 00: Thánh lễ tại Lễ Đài cầu cho các tín hữu đã qua đời.
v Buổi chiều:
-         17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphong.
-         18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Anphong
                  Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế.
v Lưu ý: Buổi chiều tối 01/8/2016 tại các Nhà Nguyện không có
                    Thánh lễ.
2/ Thứ Tư 03/8/2016, 15 giờ 00 Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu
    Giúp.
3/ Thứ Năm 04/8/2016, 18 giờ 00 Thánh lễ Giới Gia trưởng và
    Hiền mẫu.
4/ Thứ Sáu 05/8/2016, 15 giờ 00 Thánh lễ Hội Lòng Chúa thương
    xót.
  Kính mời Quí Cộng đoàn quan tâm tham dự.

   VPGX

Không có nhận xét nào: