CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

"Đức Mẹ La Mã Bến Tre" về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn


23.06.2016

Phóng sự ảnh "Rước Đức Mẹ La Mã Bến Tre" về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn

Không có nhận xét nào: