CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

"Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 16/06/2016
Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C – Lc 9,18-24
Chủ đề: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Buổi Chầu Thánh Thể hôm nay giúp chúng ta hãy cùng với tông đồ Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.”  Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện và xin ơn  Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, việc tuyên xưng Ngài là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa không phải là điều chúng con luôn ý thức và thực hành trong cuộc sống nhuộm màu sắc vô thần hôm nay.
Xin ban cho mỗi người chúng con được gặp gỡ Chúa cách thân tình trong giờ Chầu Thánh Thể này, đồng thời ban cho chúng con xác tín hơn nữa trong cuộc sống lòng tin của chúng con như tông đồ Phê-rô đã từng tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nguyện xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng con tham dự giờ chầu này thật sốt sắng để một cách nào đó, chúng thêm lòng yêu mến Chúa, Đấng đã cứu độ chúng con bằng cái chết khổ hình trên thập giá đồng thời ban Thần Lương nuôi sống linh hồn chúng con từng ngày trên bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Amen.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến (Cung D) – ĐK + PK1 + ĐK + PK2 + ĐK (Chầu Thánh Thể trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Phút linh thiêng – ĐK + PK1 (Chầu Thánh Thể trang 26) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa.
TIN MỪNG Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Trưởng Xóm 5 đọc)
Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?"
Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."
Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 
 Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
III/ SUY NIỆM
Hát: Con tin thưa Thầy (Cung A).  PK1 – ĐK (TCVĐ trang 204).
A. Suy Niệm 1: Căn tính của Đức Kitô       *PVL đọc
Sắp đến giờ Đức Kitô phải lên Jerusalem để bắt đầu Cuộc Thương Khó và từ giã các môn đệ, Ngài muốn biết sau một thời gian sống với, mặc khải và giáo dục, các môn đệ đã nhận ra Ngài là ai chưa. Sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ:
a/ "Dân chúng nói Thầy là ai?" Câu hỏi này chỉ để giúp các môn đệ suy nghĩ trước khi Chúa hỏi các ông câu thứ hai. Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elijah, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Tất cả những danh xưng này không đủ để diễn tả căn tính của Đức Kitô, chúng chỉ nói lên phần nào đặc tính của Chúa Giêsu qua cái nhìn nhân loại: can đảm nói và bênh vực sự thật như Gioan Tẩy Giả, có khả năng làm nhiều phép lạ như ngôn sứ Elijah, hay có những lời dạy dỗ khôn ngoan của một ngôn sứ. Chúa Giêsu hỏi tiếp:
b/ Các con bảo Thầy là ai? Đây là câu hỏi không dễ trả lời vì câu trả lời không những phải nói lên căn tính của Chúa mà còn phải nói lên niềm xác tín của các tông đồ vào Ngài. Phêrô, tuy là một người mau mắn, nhưng nói năng không trôi chảy, đã mạnh dạn tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Trong trình thuật của Matthew, Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Này anh Simon con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16:17a). Điều này cho thấy để biết căn tính của Đức Kitô vượt quá trí khôn con người; để hiểu, họ cần được sự mặc khải của Thiên Chúa qua Thánh Thần của Ngài.
* Chúng ta luôn khẩn khoản nài xin  Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận ra Đức Kitô và những chân lý Ngài truyền dạy.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Con tin thưa Thầy (Cung A).  PK2 – ĐK (TCVĐ trang 204).

B. Suy Niệm 2: Đấng Thiên Sai phải chịu đau khổ       *Trưởng Xóm 5 đọc
Tuy tuyên xưng đúng căn tính của Đức Kitô, Phêrô vẫn chưa hiểu đúng Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa; vì khi Chúa Giêsu nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." Phêrô đã kéo Chúa ra một nơi và can ngăn Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người" (Mt 16:22-23).
Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai giữ sẽ mất, ai liều sẽ giữ lại được.” Để trở thành môn đệ của Đức Kitô, một người phải bỏ tất cả những ý riêng không hợp với ý của Thiên Chúa và làm theo thánh ý của Ngài. Ngoài ra, người đó còn phải chấp nhận con đường đau khổ, nghĩa là phải bắt chước Đức Kitô vác Thập Giá hằng ngày để mưu cầu ơn cứu độ cho mình và cho tha nhân.
* Chúng ta tiếp tục khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ý thức con đường cứu độ của Đức Ki-tô là con đường thập giá, và nguyện xin Thánh Thần ban sức mạnh giúp chúng ta vác thập giá của mình để theo Chúa Ki-tô mỗi ngày trên đường lữ thứ trần gian hầu được diễm phúc chung hưởng vinh quang với Người trên Thiên Quốc.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Con tin thưa Thầy (Cung A).  PK3 - ĐK (TCVĐ trang 204).
E. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
*Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến, Chúa Cha đã muốn Con Một của Người phải chết trên thập giá để minh chứng Tình Yêu Cứu Độ mà Người dành cho nhân loại. Người sẽ không từ chối điều gì khi chúng ta cầu xin cùng với Con của Người. Vậy chúng ta hãy vững tâm dâng lời cầu nguyện :
 * Ca đoàn đọc. Có thể chọn 2 người, mỗi người đọc hai câu.
1.  Đức Kitô đã chọn đi con đường thập giá để cứu độ trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Giáo Hội/ ơn tin tưởng vào Mầu nhiệm Khổ Nạn-Phục sinh,/ và không đi tìm con đường cứu độ nào khác ngoài đường thập giá Chúa đã đi qua.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
2. “Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho ngày càng có nhiều người khao khát được nhận biết và tin theo Chúa./ Xin cho họ nỗ lực tìm kiếm Chúa,/ và trở thành con cái Người bằng việc lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm gia nhập Giáo Hội.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
3. “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những tín hữu còn đang tính toán hay hoài nghi sợ sệt/ chưa dứt khoát chọn tin theo Chúa Kitô,/ nay quyết tâm sống cho Tin Mừng Cứu Độ của Người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
4.  “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta,/ biết củng cố niềm tin và tình yêu của mình đối với Chúa,/  biết mau mắn nhận ra và tuân hành ý Chúa,/ để sự sống của Chúa đổi mới tâm hồn và thân xác yếu hèn của chúng ta.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
*Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin thương nhận những tâm tình chúng con vừa thành kính dâng lên. Xin ban cho chúng con ơn can đảm và vững lòng bước theo Chúa Giêsu-Kitô trên con đường Tình Yêu Cứu Độ mà Người đã nêu gương chúng con, để chúng con được hưởng hạnh phúc vinh quang Nước Trời với Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyên Hữu – Chầu Thánh Thể trang 22).
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1: Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát: Con mến yêu… (Cung G) – PK1 + ĐK  – PK2 + ĐK  (Chầu Thánh Thể trang 30).
Lm: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Cộng Đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2: Lời nguyện Thánh Thể.
Phép lành Thánh Thể.
III/ KẾT THÚC
Hát: Lời cầu cho Xứ đạo – Cung F –  PK1 – ĐK –  PK2 – ĐK. (Chầu Thánh Thể trang 49)
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
Gioakim Phạm Văn Lượng biên tập và hướng dẫn – Xóm Giáo 5.
Tham khảo:
Suy niệm: LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP - http://loinhapthe.com/

Không có nhận xét nào: