CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN “C” MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ 29/05/2016VPGX trân trọng thông báo:

1/ Hôm nay Chúa Nhật 29.5.2016 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô và cũng là ngày Chầu lượt của Giáo Xứ.
Giờ Chầu lượt như sau:
-       Xóm Giáo 2 + 7    : Từ 11 đến 12 giờ 00   
-       Xóm Giáo 6 + 8    : Từ 12 đến 13 giờ 00   
-       Xóm Giáo 1 + 3    : Từ 13 đến 14 giờ 00   
-       Xóm Giáo 4 + 5    : Từ 14 đến 15 giờ 00   
-       Xứ Đoàn Kitô Vua          : Từ 15 đến 15 giờ 30 
Đồng thời sau Thánh lễ Thiếu Nhi 16 giờ 30 có cuộc rước kiệu Cung Nghinh Thánh Thể  chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện.
2/ Thứ Ba 31.5.2016 Lễ kính Đức Maria thăm viếng Bà Élisabeth – bổn mạng Cộng đoàn Xóm Giáo 2.
Lưu ý: Trước Thánh lễ 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót.
3/ Thứ Tư đầu tháng 01.6.2016: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4/ Thứ Năm đầu tháng 02.6.2016: 18 giờ Thánh lễ Giới Gia trưởng và   Hiền mẫu.
5/ Thứ Sáu đầu tháng 03.6.2016: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.
6/ Thứ Bảy đầu tháng 04.6.2016, 19 giờ 30 Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Lầu 1 dãy B.
7/ Chúa Nhật 05/6/2016, lúc 7 giờ 30 (sau Thánh lễ 2) có buổi họp phụ huynh đầu khóa các em học Lớp Giáo lý Thêm sức 2016, địa điểm Phòng Hiệp Nhất Lớn.
Xin quí cộng đoàn quan tâm tham sự tạ ơn Chúa và tôn vinh Mẹ.

                                                                                                VPGX

Không có nhận xét nào: