CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 01/05/2016

                                               
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Đông Mưu Giáo Phận Thanh Hóa. Nhà Thờ xây dựng gần 100 năm đến nay đã xuống cấp hư hại trầm trọng cần phải xây dựng để có nơi chỗ cho cộng đoàn tín hữu đọc kinh cầu nguyện tham dự Thánh lễ.
Trong tâm tình truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Thanh Hóa và Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài-gòn, Giáo Xứ có đặt thùng chia sẻ giúp giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 30/4 và Chúa Nhật 01/5/2016.
2/ Hôm nay Chúa Nhật 1/5/2016, nhân tháng hoa tháng kính Đức Mẹ, vào lúc    16 giờ 30, sau Thánh lễ thiếu nhi có rước kiệu Đức Mẹ chung quanh Nhà Thờ    và Tu Viện.
Đồng thời trong tháng 5, mỗi chiều từ Thứ Hai đến Thứ Năm, lúc 16 giờ 45 có đọc kinh kính Đức Mẹ trong Nhà Thờ Giáo Xứ.
*Xin lưu ý: Kể từ sau Thánh lễ 17 giờ Chúa Nhật không đọc thông báo số 2.
3/ Thứ Hai đầu tháng 02/5/2016
-         6 giờ có Thánh lễ tại Phòng hài cốt.
-         18 giờ Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Giới Gia Trưởng (Thánh Giuse thợ).
*Lưu ý: Tại các Nhà Nguyện Xóm Giáo không có Thánh lễ chiều tối 2/5/2016.
4/ Thứ Ba 03/5/2016, trước Thánh lễ 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót.
5/ Thứ Tư 04/5/2016, 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6/ Thứ Năm 05/5/2016, 18 giờ Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.
7/ Thứ Sáu 06/5/2016, 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.
8/ Thứ Bảy 07/5/2016, lúc 18 giờ, Cộng đoàn Xóm Giáo 1 và 3 dâng hoa kính Đức Mẹ. Tiếp sau là Thánh lễ 18 giờ 30.
9/ Thứ Bảy đầu tháng 07/5/2016, 19 giờ 30 Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất Lầu 1 dãy B.
Xin Cộng đoàn hiệp thông tham dự. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban ơn lành hồn xác cho Cộng đoàn, cách riêng quý ân nhân giúp xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Mưu.

   VPGX

Không có nhận xét nào: