CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Giáo lý (hôn nhân + dự tòng) Kim Hoa – Hoàng Vũ
Linh mục Phó xứ: Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng
Giáo trình: Giáo lý (hôn nhân + dự tòng) Giáo phận Xuân Lộc

Học viên:
ANÊ TRẦN THỊ KIM HOA.
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1980
Địa chỉ: Tỉnh lộ 10 – Phường Tân Tạo – Quận Bình Tân - TPHCM
Giáo Xứ gốc: Xuân Đông – Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.
Tạm trú: Đại Nghĩa – Phường 6 – Quận  Tân Bình – TPHCM.

GIUSE PHAN HOÀNG VŨ (chỉ mới rửa tội).
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Tỉnh lộ 10 – Phường Tân Tạo – Quận Bình Tân - TPHCM

Buổi học đầu tiên ngày 12.12.2015

Học theo hoàn cảnh đến khi xong.

Không có nhận xét nào: