CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “C” (01/05/2016)        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Trong niềm tin đó, chúng ta hãy sốt sắng cầu xin: 

1/ Xin Cha cho mọi Ki-tô hữu được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để trở nên chứng nhân của  Tin Mừng Phục Sinh bằng đời sống tốt lành, thánh thiện và yêu thương hết mọi người.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
2/ Xin Cha cho mọi người trên thế giới biết yêu thương, trân trọng, gìn giữ nền hòa bình chân chính mà Cha đã ban qua Con Một của Người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Xin Cha cho những tâm hồn xao xuyến và sợ hãi được vững lòng tin vào tình thương của Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Xin Cha cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta, nhân tháng kính Đức Mẹ, luôn biết đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành như Đức Maria.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha, xin nhậm lời chúng con cầu xin, để khi được Cha đoái thương, chúng con luôn trung thành sống theo giáo huấn của Con Cha - Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời… Amen.

Không có nhận xét nào: