CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Lời Tiên Tri Cảnh Báo Của Thánh Catarina Thành Siena
Thánh Catarina Thành Siena có lời tiên tri cảnh báo về Ngày Tận Thế như sau:
"Chúng ta đã viện đủ lẽ để được ở im lặng! Muôn ngàn miệng lưỡi ơi, hãy gào thét lên đi. Tôi thấy thế gian đang thối rữa vì im lặng."

Không có nhận xét nào: