CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 24/4/2016                                                 THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
                                   24/4/2016            
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 26/4/2016, kỷ niệm 150 năm ngày khôi phục lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và rước Linh Ảnh về Đền Thánh Anphongsô tại Rôma.
Chương Trình Lễ như sau:
-  18 giờ 00: Tìm hiểu và ý nghĩa về bức Linh Ảnh.
                   Cha Gioakim Hà Ngọc Phú trình bày.
-      18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế.
                       Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ sự.
                       Sau Thánh lễ có ban phép lành toàn xá cho Cộng đoàn.
2/ Thứ Tư 27/4/2016, tại Nhà Thờ Giáo Xứ cuối mỗi Thánh lễ có ban phép lành toàn xá nhân Năm Thánh kính Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đồng thời  lúc 10 giờ và 17 giờ 30 có cầu nguyện trước Linh Ảnh Mẹ và Thánh lễ.
3/ Chúa Nhật 1/5/2016, sau Thánh lễ thiếu nhi,  16 giờ 30 có kiệu Đức Mẹ.
4/ Thứ Bảy 7/5/2016, nhân Tháng Hoa tháng kính Đức Mẹ, Xóm Giáo 1 và 3 sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ lúc 18 giờ. Sau đó, Thánh lễ lúc 18 giờ 30.
Xin Cộng đoàn quan tâm tham dự, hiệp ý tạ ơn Chúa, tôn vinh Mẹ Maria.

                                                                                                              VPGX

Không có nhận xét nào: