CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Rửa tội - Thêm sức 20.4.2016


21.5.2016
Linh mục cử hành bí tích: Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc, DCCT.
Người lãnh nhận bí tích: Giuse Nguyễn Trung Cát
Lúc 18 giờ Thứ Tư 19.4.2016 tại Nguyện Đường Xóm Giáo 5.

Tờ khai GĐCG số: 064 do Matta Huỳnh Thị Mỹ Công (vợ) là gia trưởng.
Hiệp thông tham dự: Người đỡ đầu, thân nhân và cộng đoàn phụng vụ.Không có nhận xét nào: