CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Viếng tang - Cầu nguyện cho Cụ Simon Nguyễn Ái 18.3.201618.3.2016

Lúc 10 giờ 45, Đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn đã đến viếng tang - cầu nguyện cho Cụ Simon Nguyễn Ái (cựu Trưởng Ban Trật Tự GX.ĐMHCG) đã được Chúa gọi về.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban cho Cụ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.
Ngày Về 1 – Lm Nguyễn Sang

Không có nhận xét nào: