CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

CHÚA NHẬT LỄ LÁ “C” 20.3.2016LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT LỄ LÁ “C”
20.3.2016

LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)

Anh chị em thân mến,
Hôm nay Phụng Vụ tung hô Đức Giêsu khải hoàn vào Thành Giêrusalem,  đồng thời mời gọi ta bước theo Người trên con đường Thập Giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ với Đức Giêsu, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)

1/ Lạy Cha, hiện nay khủng bố, bạo lực vẫn tràn lan trên khắp thế giới. Nguyện xin Cha thay lòng đổi dạ con người trên trái đất hôm nay để mọi người biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
X. Chúng con nguyện xin Cha                        Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Cha chung của chúng con, được tràn đầy ơn Thánh để hướng dẫn Hội Thánh vượt qua mọi thử thách, gian nan.
X. Chúng con nguyện xin Cha                        Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Lạy Cha, Thánh An-phong-sô đã nói: “Tuần Thánh là tuần Tình Yêu”. Nguyện xin Cha cho chúng con biết đem hết tâm tình để sống những ngày Thánh này.
X. Chúng con nguyện xin Cha                        Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho mầu nhiệm Thập Giá là mầu nhiệm của  tình thương, luôn sống động trong tâm hồn chúng con / để trong cuộc sống hàng ngày, chúng con biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau / và cũng không   bao giờ trở nên thánh giá cho những người chung quanh.
X. Chúng con nguyện xin Cha                        Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.

LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)

Lạy Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha thương đoái nhận những ý nguyện trên đây / cũng như những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con. Chúng con nguyện xin Cha nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con… Amen

Không có nhận xét nào: