CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Giáo lý dự tòng 16.11.2015Linh mục Phó xứ: Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng

Học viên:
Trương Huyền Nhật Linh.
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1988
Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng – Phường 3 – Quận Bình Thạnh

Phanxicô Xaviê Nguyễn Hồng Huy (Bạn đồng hành)
Ngày tháng năm sinh: 23/2/1988
Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 21 – Quận Bình Thạnh.
Giáo Xứ: Nguyễn Duy Khang

Buổi học đầu tiên ngày 16.11.2015
Mỗi tuần học 03 buổi.

Thời gian kết thúc khóa học: Dự kiến tuần lễ đầu tháng 2//01/2016.

Không có nhận xét nào: