CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG (29/11/2015)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG (29/11/2015)
(Lc 21,25-28.34-36)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Bước vào một chu kỳ phụng vụ mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Đây chính là tâm tình để sống Mùa Vọng, là thời gian chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh và hướng về ngày Chúa quang lâm. Trong niềm khao khát mong đợi và sẵn sàng cho ngày Người trở lại vào thời sau hết, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên những lời cầu xin:

1/ Hội Thánh có sứ mạng thức tỉnh nhân loại và loan báo Tin Mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha các thành phần trong Hội Thánh, cách riêng các bậc chủ chăn luôn hăng hái nhiệt tình và biết dùng những phương thế Cha đã ban để chu toàn sứ mạng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Mùa Vọng giúp chúng ta hướng về ngày Đức Ki-tô đến lần thứ hai trong vinh quang để ban ơn cứu độ cho mọi người tin vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban cho mọi Ki-tô hữu biết trông đợi ngày Chúa đến, không phải bằng sự chờ đợi thụ động mà bằng thái độ tích cực chuẩn bị tâm hồn, canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Anh em hãy đề phòng, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha cho mỗi người Ki-tô hữu luôn có thái độ sẵn sàng từ bên trong tâm hồn, để có thể lên đường ngay khi được Chúa mời gọi gia nhập vào Nước Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chúng ta có ý thức chuẩn bị đón Chúa đến bằng những hình thức bên ngoài là việc cần thiết, nhưng quan trọng hơn hết là xin Cha cho cộng đoàn biết chia sẻ những tâm tình về tinh thần và vật chất với những người nghèo khó xung quanh chúng ta.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ý nguyện của cộng đoàn chúng con, và ban ơn giúp chúng con luôn biết canh thức, chờ đợi ngày Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: