CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Giáo lý hôn nhân 26.11.2015


Linh mục Phó xứ: Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng

Học viên:
Anna Phan Thị Tố Nga.
Ngày tháng năm sinh: 20/4/1991
Địa chỉ: Lê Văn Phan – Phường Phú Thọ Hòa  – Quận Tân Phú
Giáo Xứ: Tân Phú

Châu Đình Phước
Ngày tháng năm sinh: 11/5/1990
Địa chỉ: Bãi Sậy – Phường 1 – Quận 6.


Buổi học đầu tiên ngày 26.11.2015
Mỗi tuần học 03 buổi.

Thời gian kết thúc khóa học: Dự kiến trước ngày 31/12/2015 Dương Lịch.


Không có nhận xét nào: