CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN B (01/11/2015) (Mt 5,1-12a)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN B (01/11/2015)
(Mt 5,1-12a)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Khi xưa Chúa Cha đã dạy chúng ta 8 mối phúc thật. Với niềm tin tưởng vào lời của Ngài, cộng đoàn cùng hiệp lời dâng lên Cha những lời cầu xin:

1/ Phúc thay cho những người vì Thiên Chúa mà bị người ta sỉ nhục, bách hại. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn hăng hái nhiệt thành tuyên xưng niềm tin vào Con Cha cho mọi người trong thế giới hôm nay.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Phúc cho ai có tâm hồn đơn sơ, nghèo khó, hiền lành. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi người đang sống trong xã hội chịu nhiều ảnh hưởng, bởi chủ nghĩa duy vật và hưởng thụ, biết khao khát và tìm kiếm sự vĩnh cửu nơi nơi Nước Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Phúc cho ai biết xây dựng hòa bình. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các nhà lãnh đạo biết mang lại công lý và hòa bình thực thi trên đất nước chúng ta.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Hôm nay lễ kính các Thánh nam nữ, chúng ta cầu xin Cha cho mỗi tín hữu biết noi gương nhân đức các Thánh, xin các Ngài luôn che chở và cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Và Thứ Hai 2 tháng 11 lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, trong đó có ông bà tổ tiên và bạn hữu của chúng ta, cách riêng là các đẳng linh hồn, xin Cha thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận họ vào Nước Trời, hưởng vinh quang bất diệt cùng các Thánh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha là Thiên Chúa hằng sống, Con Cha đã thương ban các mối phúc thật cho tất cả những ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài, xin nhậm lời chúng con tha thiết cầu xin, và giúp chúng con luôn biết thực hành trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: