CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

CHÚA NHẬTLỄ CHÚA BA NGÔI (31/05/2015)Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
            Ban Phụng Vụ
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬTLỄ CHÚA BA NGÔI (31/05/2015) 
 (Mt 28,16-20)

        Chủ Tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta  biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một trong những mầu nhiệm quan trọng nền tảng của Ki-tô giáo. Qua Đức Giê-su Ki-tô, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải cho loài người. Với niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cùng dâng lên Cha lời cảm tạ và cầu xin sau đây:  

1/ Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng cho sự hiệp thông trong Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho Đức Giáo Hoàng Phan xi cô, hàng Giám Mục, các Linh mục và mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và cùng giúp cho nhiều người tin nhận và thờ phượng một Thiên Chúa chân thật.

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ “Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các nhà lãnh đạo và các dân tộc trên thế giới, luôn yêu mến và khao khát tìm kiếm chân lý qua việc tuân giữ mọi lề luật mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong lương tâm con người.

     Chúng con nguyện xin Cha!     

3/ “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Ki-tô hữu luôn xác tín sự hiện diện và đồng hành của Chúa Ki-tô trong hành trình đức tin, để có thêm lạc quan hy vọng và gặt hái được nhiều hoa trái trong sứ vụ loan báo nước trời.

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ “Ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa”. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết vâng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, luôn quảng đại yêu thương và dấn thân phục vụ hết mọi người chung quanh.

Chúng con nguyện xin Cha!


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúc tụng Chúa đã thương tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa chúng con trong Đức Ki-tô và nhờ Chúa Thánh Thần. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: